anti-BAX (BAX) Antikörper

Bezeichnung:
anti-BCL2-Associated X Protein Antikörper (BAX)
Auf www.antikoerper-online.de finden Sie aktuell 631 BCL2-Associated X Protein (BAX) Antikörper von 0 unterschiedlichen Herstellern. Insgesamt sind aktuell 766 BAX Produkte verfügbar.
Synonyme:
bax, bax-A, BAX-ALPHA, BCL2L4, fj16e01, wu:fc50b10, wu:fj16e01, xBax, xlbax
Alle Antikörper anzeigen Gen GeneID UniProt
Anti-Human BAX BAX 581 Q07812
Anti-Maus BAX BAX 12028 Q07813
Anti-Ratte BAX BAX 24887