anti-Growth Hormone 1 (GH1) Antikörper

Bezeichnung:
anti-Growth Hormone 1 Antikörper (GH1)
Auf www.antikoerper-online.de finden Sie aktuell 483 Growth Hormone 1 (GH1) Antikörper von 0 unterschiedlichen Herstellern. Insgesamt sind aktuell 836 Growth Hormone 1 Produkte verfügbar.
Synonyme:
Gh, GH-N, GH1, GH2, GHB3, GHI, ghl, GHN, hGH-N, IGHD1B, RNGHGP
Alle Antikörper anzeigen Gen GeneID UniProt
Anti-Human GH1 GH1 2688 P01241
Anti-Maus GH1 GH1 14599 P06880
Anti-Ratte GH1 GH1 24391 P01244